Uitbreiding sportpark De Groene Wijdte in Pijnacker

In opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn wij druk bezig met de voorbereiding van de uitbreiding van Sportpark De Groene Wijdte met natuurgras voetbalveld 10. Dit sportpark wordt gebruikt door voetbalverenigingen DSVP en Oliveo. 

De foto’s tonen de eerste fase van het werk. In de aanloop daartoe hebben we een Quickscan Flora en Fauna laten uitvoeren en is er een broedvogels inspectie uitgevoerd.

 Inmiddels is het vervangende water gegraven, omdat het nieuwe veld deels over bestaande sloten komt te liggen, die dus gedempt moeten worden. Maandag 8 april zijn de te dempen watergangen drooggezet en door een ecoloog afgevist. De watergang is eerst grotendeels leeggepompt en daarna opdrijvend gedempt. Er is gebruik gemaakt van een pomp met korf, waardoor de grotere vissen/amfibieën niet opgezogen kunnen worden. Alvorens het opdrijven van de bagger is het water steeds eerst kort in beroering gebracht door met de bak van de kraan in het water te plonzen. Vervolgens is de bagger rustig opgedreven richting de pomp. 

Onderstaande soorten zijn weggevangen en in een naastgelegen watergang weer veilig uitgezet:

  • Tiendoornige stekelbaars 25-40

  • Snoek 1

  • Bruine kikker 10-15

  • Gewone pad 5

  • Kleine watersalamander 20-25

  • Woelrat 1

Onze projectleider Mark Graafland was daar ook bij en maakte de foto van de snoek.

Door deze maatregelen blijft de fauna behouden en is er voldaan aan de zorgplicht. 

Aansluitend aan het afvissen is de bagger uit de sloten verwijderd. Onderin de watergang is een drukverdelend doek met een drainage aangebracht en vervolgens zijn de sloten met zand opgevuld. Dit alles om ervoor te zorgen dat er straks geen nazakkingen voorkomen in het nieuwe natuurgras voetbalveld.  

De foto’s geven een goed beeld van het zorgvuldig dempen van de sloten.

Marianne de Gelder