Of het nu gaat om incidenteel advies of om het totale beheer van sportparken, B.A.S. assisteert u daar graag bij. 

Het BAS-beheersysteem bestaat uit verschillende modules. In overleg met u beginnen we met een nulmeting of kwaliteitsbepaling. Hierop baseren wij het beheeradvies of beheerplan. Begeleiding van dagelijks en meerjarenbeheer is onze specialiteit. Ook stellen wij onderhoudsbestekken en tekeningen op.


nulmeting

Een nulmeting is een momentopname van de kwaliteit van een veld of sportpark. Hierbij leggen we de huidige maten, hoeveelheden, veldinrichting, beplanting en kwaliteit vast. Hiervoor doen wij zowel veld- als archiefonderzoek.

Beheerplannen

Wij stellen verschillende beheerplannen voor zowel sportparken als evenemententerreinen en trapveldjes op. Een onderhoudsplan, meerjaren inversteringsplan en accommodatieplan behoren tot de mogelijkheden.

Dagelijks beheer

In samenwerking met onze opdrachtgever organiseren wij het dagelijks onderhoud van alle sportparken.

Meerjaren beheer

Wij houden het onderhoudsbestek en de beheerplannen up-to-date en voeren de voorgenomen projecten uit.

Kwaliteitsbepaling

Volgens een protocol bepalen wij de kwaliteit van uw natuurgras of kunstgras sportveld, tennis- of atletiekbaan. De resultaten toetsen wij aan de sporttechnische normen.

Onderhoudsbestekken

Is er besloten het beheer van uw sportaccommodaties geheel of gedeeltelijk uit te besteden, dan heeft u een duidelijk werkomschrijving nodig om zo werk- en prijsafspraken met een aannemer te kunnen maken.

budgetbewaking

Wij bewaken uw budget, laten de nodige werkzaamheden doelmatig uitvoeren en controleren de kosten. Door onze kennis van zaken, weten we daarbij goed waar we op moeten letten.

 
Klantvriendelijk, veel ervaring met de materie, oplossingsgericht!
— Gemeente Nieuwegein