Al onze projecten kennen 3 fases: ontwerp, aanbesteding en uitvoering. Hieronder leest u meer over de verschillende fases.

De renovatie of aanleg van alle buitensportaccommodaties zien wij als een project. Of het nu gaat om een trapveldje, (kunst)grasvelden voor voetbal, hockey, handbal, korfbal, of American Football, een atletiekbaan, honk- en softbalveld, tennisbanen, jeu-de-boules banen of een beachvolleybalveld, een evenemententerrein of over een compleet nieuw sportpark.

Wij begeleiden het complete project voor u. Precies zoals u het wenst.


ontwerp

Deskundig vooronderzoek
Verantwoorde renovatie of aanleg van sportterreinen vereist een zorgvuldig en vakkundig vooronderzoek. Dit betreft een inventarisatie van de huidige ligging, de bodem-  en constructieopbouw en de verdere inrichting. Daarvoor voeren wij een terrein- en/of draagkrachtonderzoek uit. Daarna adviseren wij een peilkeuze en constructieopbouw en maken wij een technisch ontwerp voor o.a. het drainagestelsel. Eventueel stemmen wij met Kiwa ISA Sport en de desbetreffende bond het (her)gebruik van materialen af.

Programma van Eisen (PvE)
Na vooronderzoek en afstemming met de gemeente en vereniging stellen wij een Programma van Eisen op. Aan de hand hiervan, kunnen wij een raming opstellen.

Ontwerp & tekeningen
Wij voeren een klic-melding uit en verwerken alle aanwezige kabels en leidingen op de tekening van de bestaande situatie. Indien er geen bestaande tekening is, zorgen wij daar ook voor. Tevens maken wij een ontwerp voor de nieuwe situatie. Alle tekeningen zijn werkbare, technische tekeningen op schaal.

 

uitvoering

Toezicht en begeleiding
Tijdens de uitvoering verzorgen wij het toezicht en de dagelijkse begeleiding, incl. de kwaliteitsbewaking. Indien gewenst, kan dit in samenwerking met een medewerker van de opdrachtgever. 
Tevens houden wij een werkadministratie bij en nemen wij deel aan de diverse bouwvergaderingen. 

Directievoering
Wij organiseren het startoverleg en de benodigde bouwvergaderingen met de aannemer, inclusief de verslaglegging. Tevens verzorgen wij de vooroplevering en de eindoplevering. Ook controleren, beoordelen en accorderen wij vakkundig de termijnen en bijbehorende facturen. 

Indien er voor directieleveranties gekozen is, regelen we ook daar de uitvoering van.  

Budgetbewaking
Wij bewaken uw budget, laten de nodige werkzaamheden uitvoeren en controleren de kosten. Door onze kennis van zaken, weten we daarbij goed waar we op moeten letten.

Nazorg en revisie
Een correcte afhandeling van het project met opleveringsdocumenten en revisietekeningen zorgt ervoor, dat uw dossier compleet en up-to-date is.

aanbesteding

Contractstukken
Aan de hand van het PvE stellen wij een RAW-bestek of ander contractdocument op, dat samen met de tekeningen kan dienen voor de offerteaanvraag of aanbesteding. 
Daarbij kunnen wij EMVI-eisen opstellen, met inachtneming van het duurzaamheidsaspect.

Aanbesteding of offerte
Als u dit wenst, voeren wij de complete aanbesteding uit of vragen offertes aan. De ingediende offertes of inschrijvingen nemen wij door, beoordelen deze en brengen daarover advies aan u uit.

Opdrachtformulering
Wij formuleren de opdracht met verwijzing naar het PvE of bestek en de ingediende offerte. De opdrachttekst leveren wij digitaal aan, zodat u deze zelf verder kunt verwerken.

20170717_101843 Meerhorst klein.jpg
Je kunt erop vertrouwen dat B.A.S. een project goed en degelijk volgens de ‘regels’ uitvoert, waardoor de gemeente wordt ontzorgd.
— Gemeente Pijnacker-Nootdorp