Duurzaamheid

Zowel op de velden als op kantoor werken wij zo duurzaam mogelijk. We richten ons op duurzaam beheer van de sportaccommodaties. Onze adviezen betreffen zo veel mogelijk duurzame aanleg en onderhoud van sportaccommodaties.

Ons interne duurzaamheidsplan richt zich op het verminderen van de CO2-uitstoot en minder gebruik van fossiele brandstof.


Duurzaam Beheer

Naast duurzaam werken binnen de organisatie richten wij ons ook op duurzaam beheer van sportaccommodaties.

 • Onze adviezen betreffen zoveel mogelijk duurzame aanleg en onderhoud van sportaccommodaties.

 • In onze adviezen werken wij zo min mogelijk met gewasbeschermingsmiddelen.

 • Wij richten ons op verantwoord gebruik van meststoffen tegen overbelasting van het milieu. Zo zetten wij organische en gecoate meststoffen in, om uitspoeling van meststoffen te voorkomen.

 • Op extensief gebruikte velden passen wij regelmatig microklaver toe, om stikstof uit de lucht te binden. Hierdoor kan het aanbrengen van meststoffen tot een minimum worden beperkt.

 • Bij aanleg van verhardingen stellen wij verhardingssoorten voor met minimale voeglengte en minimaal onderhoud. Zo hoeft er geen milieubelastend onderhoud op uitgevoerd te worden, om onkruiden te bestrijden.

 • T.b.v. watergift op grasvelden doen wij voorstellen om overmatig gebruik van water en energie te voorkomen. Datzelfde geldt voor kunstgrasvelden. Terugwinnen/hergebruik van drainagewater heeft hierbij onze bijzondere aandacht, met name voor het beregenen van kunstgras hockeyvelden.

 • Voor verlichting van sportaccommodaties denken wij mee over het toepassen van de juiste installatie, waaronder LED-verlichting.

 • Wij maken gebruik van natuurlijke begrazing op overhoeken van sportparken, door de inzet van een schaapherder met schapen. De schapen zijn overigens liefhebbers van berenklauw. Het is het eerste dat ze eten!

 • Bij aanbestedingen zorgen wij er met de EMVI-eisen voor, dat bij uitvoering van het project de CO2-uitstoot beperkt blijft. Dit gebeurt door inschrijvers punten toe te kennen voor het tijdens de uitvoering van het werk gebruiken van milieuvriendelijke materieel.

 • Wij combineren onze beheer- en projectwerkzaamheden zoveel mogelijk, zodat we voorkomen dat we onnodige kilometers rijden.

Duurzaam kantoor

 • De energievoorziening van kantoor wordt geleverd door de zon, middels de 54 zonnepanelen die op het dak liggen. Ons pand is van het gas af en wordt CO2 neutraal verwarmd door een pelletketel.

 • Afvalscheiding: papier, plastic en organisch afval scheiden wij van het restafval.

 • Hergebruik van zoveel mogelijk kantoorartikelen is bij ons gewoon.

 • Voor wat betreft ons wagenpark richten wij ons op energiezuinige auto’s met een zo beperkt mogelijke CO2 uitstoot, waaronder hybride voertuigen.

 • Waar mogelijk, carpoolen wij.

We werken zo duurzaam mogelijk, zowel voor onze relaties als bij B.A.S.
— Jaap Nieuwenhuis, directeur B.A.S.