Informatiebrief Kunstgrasalliantie

Op 13 februari 2019 ontvingen wij bijgaande brief van de kunstgrasalliantie met de meest actuele informatie over verwerking van kunstgras.


Utrecht, 13 februari 2019

Geachte heer/mevrouw,

In de derde week van januari ontving u van ons het bericht dat de grote kunstgrasleveranciers en – aannemers in Nederland de Alliantie van samenwerkende kunstgrasproducenten en -aannemers zijn gestart. Met deze brief brengen wij u op de hoogte van de belangrijke stappen die sindsdien zijn gezet richting de opening van een recyclingfabriek voor hoogwaardige, circulaire verwerking van kunstgras.

Wij werken op dit moment aan de volgende stappen:

  1. Inname kunstgras seizoen 2019

  2. Bouw recyclingfabriek

1. Inname kunstgras seizoen 2019

Noodfaciliteit in Hoorn per direct open

Omdat er in Nederland momenteel een grote vraag bestaat naar een partij die op verantwoorde wijze kunstgras kan innemen, biedt de Alliantie per direct een tijdelijke noodfaciliteit voor inname en opslag. Met deze faciliteit op de locatie Schelphoek te Hoorn bieden wij een onmiddellijke oplossing voor de vele partijen in Nederland die op dit moment niet over innamemogelijkheden voor oud kunstgras beschikken. Dit geschiedt uiteraard onder de garantie en zekerheid van duurzame en verantwoorde verwerking. De faciliteit in Hoorn is een volledig vergunde locatie voor deze inname.

Bent u geïnteresseerd in onmiddellijke inname en opslag van kunstgras in Hoorn? Neem dan contact op met de Alliantie via info@kunstgrasalliantie.nl.

Gecontroleerde tijdelijke opslagfaciliteit op centrale plek in Amsterdam

In aanvulling op de noodfaciliteit verwacht de Alliantie op korte termijn een voorziening voor gecontroleerde tijdelijke opslag van kunstgras te kunnen openen. De beoogde locatie ligt in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Het vergunningstraject – dat in goed overleg met het Amsterdamse havenbedrijf, de gemeente Amsterdam en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt doorlopen – bevindt zich in de afrondende fase. Zo verwachten wij op korte termijn veilige inname te kunnen garanderen op een tijdelijke locatie die aan alle richtlijnen en criteria voldoet. De Alliantie draagt hiermee ook zorg voor verantwoordelijke inname van kunstgrasmatten voorafgaand aan de opening van de permanente recyclingfabriek.

2. Bouw en opening fabriek

Parallel aan de vergunningen voor de tijdelijke locatie werken wij in goed overleg met bovengenoemde partijen aan de vergunningen voor de definitieve locatie voor de recyclingfabriek. De beoogde locatie ligt aan de Santoriniweg in het Amsterdamse havengebied: midden in het zogenoemde circulaire cluster waar verschillende circulaire bedrijven actief zijn. De komst van de fabriek sluit naadloos aan bij de circulaire ambities van het Amsterdamse havenbedrijf, de gemeente Amsterdam en de landelijke overheid. Daarnaast zet de Alliantie in op deze locatie vanwege de centrale locatie en de goede bereikbaarheid – ook per schip.

De recyclingfabriek is straks onder gelijke voorwaarden beschikbaar voor iedere leverancier, aannemer en opdrachtgever in Nederland. Opdrachtgevers kunnen via hun aannemer en/of leverancier het kunstgras laten innemen en verwerken bij de Alliantie, of indien gewenst ook rechtstreeks de kunstgrasvelden aanbieden. De recyclingfabriek biedt na opening ruim voldoende capaciteit voor alle kunstgrassportvelden die in Nederland jaarlijks vervangen worden.

Zodra de vergunningverlening rond is, starten wij direct met de aanleg en inrichting van de recyclingfabriek, die de naam GBN Artificial Grass Recycling krijgt. Over de voortgang van dat proces zullen we u goed op de hoogte houden. De Alliantie benadrukt graag opnieuw dat de inname van oud kunstgras per direct mogelijk is: nu al bij de noodfaciliteit in Hoorn en naar verwachting op korte termijn op de tijdelijke locatie in Amsterdam.

U kunt met vragen of opmerkingen terecht bij het emailadres info@kunstgrasalliantie.nl.

Hartelijke groet, namens de Kunstgrasalliantie,

Eric van Roekel Directeur GBN Groep

Kunstgrasalliantie.png
Sandra van der Lee