3 nieuwe korfbalvelden bij KV Vitesse in Barendrecht

In opdracht van de gemeente Barendrecht vervangt Nootenboom Sport bij KV Vitesse de twee oude korfbalvelden.

Dit project hebben wij voorbereid en in overleg met de vereniging het Programma van Eisen opgesteld. Door de nieuwe maatvoering konden wij een ontwerp maken voor de aanleg van drie nieuwe korfbalvelden met daarbij een jeugdveld. Aan de hand daarvan heeft onze bestekschrijver het RAW bestek met de tekeningen opgesteld en hebben wij een inschrijvingsleidraad voor de aanbesteding opgesteld.

Vervolgens is dit project aanbesteed, waarna Nootenboom Sport de opdracht kreeg. Wij zijn gevraagd om als directievoerder en toezichthouder op te treden. Vandaar deze foto’s van “werk in uitvoering”.

Sandra van der Lee