Onderhoudsmaatregelen ter voorkoming van milieuvervuiling rondom kunstgras sportvelden

Op dit moment weer volop in het nieuws en wij besteden er aandacht aan in onze adviezen. Wat kun je doen om vervuiling van de omgeving rondom kunstgras sportvelden door infill en slijpsel zoveel mogelijk tegen te gaan?

Nemen van maatregelen tijdens het beheer:

  1. Vervuiling op het veld niet van de velden afblazen maar juist op het veld verzamelen en niet als gft afval, maar als restafval afvoeren.
  2. Sporters het infill materiaal van hun kleding en schoenen laten verwijderen vóór ze van de velden aflopen.
  3. Regelmatig schoonmaken van de opvangbakken onder de schoonlooproosters. Vuil niet afvoeren als gft, maar als restafval.
  4. Regelmatig reinigen van kolken en goten. Vuil niet afvoeren als gft, maar als restafval.
  5. Reinigen van onderhoudsmachines voordat men van het ene veld naar het andere veld rijdt.

Deze onderhoudsmaatregelen hoeven nauwelijks meer te kosten. Dit onderhoud moet toch al gebeuren. Alleen de afvoer als restafval kan wat duurder uitpakken dan het afvoeren van gft afval.

Nemen van maatregelen bij aanleg of renovatie of als extra beheermaatregelen:

  1. Aanbrengen van schoonlooproosters met opvangbakken en borden, zodat sporters erop gewezen worden om hun kleding en schoenen reinigen voordat ze het veld verlaten.
  2. Aanbrengen van een dichte afrastering zoals (reclame)boarding, slagplanken of aanbrengen van speciaal invlechtdoek in het hekwerk.
  3. Bij renovatie het ontgraven van de toplaag van bermen rond de kunstgrasvelden en afvoeren van vrijkomende grond, om zo de vervuiling te verwijderen.
  4. Aanbrengen van draingoten of een kolkenlijn langs het veld met een slibvangput, waardoor met het regenwater meegaand infill materiaal en slijpsel in de kolken of bezinkputten achter blijft en niet naar het oppervlaktewater verdwijnt.
  5. Eventueel aanbrengen van een schoonmaakplaats voor machines.

Daarnaast bevelen wij aan om onderzoek te doen naar uitloging in de sporttechnische laag/lagen, zandonderbouw en eventueel ondergrond. Door de samenstelling van de diverse lagen vast te leggen bij renovaties kan de eventuele mate van vervuiling in de loop der tijd gevolgd worden zodat er ruim voordat er stoffen uit gaan logen naar de ondergrond, ingegrepen kan worden.

20180709_143716 - kopie.jpg
20180709_143509 - kopie (2).jpg
Andrea Moolenaar