Per 1 oktober is ons team uitgebreid met een nieuwe toezichthouder!

Als uitbreiding op ons team gaat Barry Lourier diverse aanleg- en renovatie projecten begeleiden en onze adviseurs assisteren bij het beheer van sportparken.

Hij heeft hiervoor vele jaren ervaring opgedaan bij Kiwa ISA Sport als Senior Plus Sporttechnische Inspecteur van civieltechnische sportvelden. Daarvoor heeft hij gewerkt als uitvoerder en opzichter bij diverse cultuurtechnische werken. Zijn ervaring zet hij ook graag in bij uw projecten.

Wij heten Barry hartelijk welkom bij B.A.S. U komt hem ongetwijfeld tegen in zijn nieuwe functie.

Barry5.jpg
Andrea Moolenaar